Bookmark and Share

Psychoanalytisch georiƫnteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen

Soort opleiding

postgraduaat

Certificaat

Getuigschrift postgraduaat Psychoanalytisch georiënteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen

Doelgroep

Het postgraduaat richt zich in eerste instantie tot alle professionelen die beroepsmatig (direct of indirect) met kinderen, jongeren en volwassenen in contact komen. We denken vooral aan professionele bachelors uit de menswetenschappelijke richtingen. De opleiding betreft een initiatie in het psychoanalytische denkkader en de praktische toepassingen ervan.

Inhoud en doel

1. Freudiaanse concepten: basiscursus en werkcollege
Deze module is een initiatie in de theoretische en klinische fundamenten van de Freu-diaanse psychoanalyse. Tijdens de basiscursus en het werkcollege komen enkele van de Freudiaanse basisconcepten (o.a. het onbewuste, de verdringing, de overdracht, het Oedipuscomplex) aan bod. We vertrekken daarbij telkens vanuit een lectuur van de primaire bronnen. Het is de bedoeling om niet enkel de theoretische achtergrond en de (historische) context te schetsen van deze concepten, maar vooral ook om deze telkens te vertalen naar de werkcontext (‘praktijk’) van elke deelnemer. De cursisten zullen merken dat kennis van deze fundamenten heel wat houvast kan bieden in hun dagdagelijkse werk met kinderen, jongeren en volwassenen.

2. Freudiaanse concepten: lezingen en intervisie
1. Lezingencyclus
Tijdens de lezingencyclus komen elk jaar verschillende gastsprekers spreken over een thema uit hun klinische praktijk of uit de toegepaste psychoanalyse (kunst, literatuur, film,…). Aansluitend op de lezing volgt er een discussieforum samen met de gastspre-ker. De lezingencyclus staat open voor alle geïnteresseerden in de psychoanalyse.
2. Intervisie rond een (klinische) casus uit het eigen werkveld
Per sessie brengen een tweetal deelnemers een getuigenis uit hun ‘praktijk’, gevolgd door een vraag die ze wensen voor te leggen aan de groep. Door middel van reflectie en discussie vanuit een psychoanalytisch denkkader buigen de verschillende deelnemers zich over de casus.

3. Freudiaanse concepten: cartel en stage, studiedag
Cartel, stage en de studiedag vallen buiten de lesuren van het postgraduaat.
1. Het volgen van een studiedag of een aantal lezingen rond (een) psycho-analytisch thema(‘s)
2. Cartel + intercartelnamiddag met Octaviaanse discussie

Via eigen lectuur van een psychoanalytische tekst en een gezamelijke lezing in een kleine groep komen de cursisten tot een persoonlijke verwerking van de theorie. Dit persoonlijke werkstuk wordt voorgesteld op de intercartelnamiddag.
3. Stage: eigen werk of vrijwilligerswerk
4. Dossierportfolio

4. Lacaniaanse concepten: basiscursus en werkcollege
De module is een kennismaking met de theoretische en klinische fundamenten van de lacaniaanse psychoanalyse. We vertrekken hierbij vanuit het lacaniaanse primaat van de symbolische orde (de taal) als voorwaarde voor “het onbewuste is gestructureerd als een taal”. Vanuit een lectuur van een aantal primaire en secundaire bronnen komen tijdens de basiscursus en het werkcollege o.a. volgende concepten aan bod: de betekenaar, het gedeelde Subject, de Ander, het object a, het verlangen, het genot, de overdracht en het onbewuste. Net zoals in module 1 worden ook hier deze begrippen vertaald naar de werkcontext van elke deelnemer. Opnieuw zullen de cursisten merken dat kennis van deze fundamenten heel wat ankerpunten kunnen bieden voor hun dag-dagelijkse werk met kinderen, jongeren en volwassenen.

5. Lacaniaanse concepten: lezingen en intervisie
Analoog met module 2, maar met een volledig nieuw aanbod aan lezingen.

6. Lacaniaanse concepten: cartel, stage en studiedag
Analoog met module 3

Startdatum:

26 september 2014: Introductienamiddag

Campus Mercator
Gebouw D
Lokaal GMRCD 1.034
Nonnemeersstraat 15, 9000 Gent

Studieduur en -omvang

De opleiding loopt over twee academiejaren. Jaarlijkse instap is mogelijk. De volledige opleiding omvat 6 modules (waarvan 4 mogelijk apart te volgen) voor een totaal van 24 studiepunten. Per academiejaar worden 3 modules aangeboden. In 2014-15 worden de modules lacaniaanse concepten ingericht.

Toelatingsvoorwaarden:

Als minimumvereiste geldt een professioneel bachelordiploma (bij voorkeur uit een menswetenschappelijke richting).

Lesdagen 2014-2015:

Introductienamiddag:

14h-16h: Peter Walleghem: “Eros en Overdracht”

16h-17h: Karin Temmerman: Introductie

Module 4:

Basiscursus en werkcollege (14h-18h): introductie op de fundamentele lacaniaanse concepten

03.10.14: Algemene introductie

07.11.14: Subjectwording

05.12.14: Seksueringsformules

09.01.15: Genot

27.02.15: Psychose

27.03.15: Discourstheorie

08.05.15: Overdracht

Module 5:

Lezingencyclus ψα (14h-16h)

26.09.14: Peter Walleghem, “Eros en Overdracht”

17.10.14: Jeroen Donckers, "Niet moeten veranderen" - Over institutionele pedagogiek nav 'Mr Gwyn' van A. Baricco

21.11.14: Filip Geerardyn, "Het omzwachtelen van het tekort als functie van de kunst. Naar aanleiding van een familiegeheim"

12.12.14: Dirk Bryssinck, "Villa Voortman, een ontmoetingsplaats in de stad"

23.01.15: Wim Galle, "Trauma: van slachtoffer naar subject?"

13.03.15: Sara De Vos, “Klinische manifestaties van masochisme”

24.04.15: Jens De Vleminck, “Sabina Spielrein en haar pioniersrol voor de (kinder)psychoanalyse”

Intervisie (16h-18h): klinische casestudie

Module 6

22.05.15: Intercartelnamiddag + Portfoliopresentatie

Studiedag datum nader te bepalen

Contact

Karin Temmerman
E karin.temmerman@hogent.be

EERSTE INSCHRIJVING?

Ben je nog nooit eerder ingeschreven aan de Hogeschool Gent? Registreer je dan online. Dankzij de online registratie versnel je de inschrijvingsprocedure. Je moet je daarna nog persoonlijk aanmelden op het facultaire inschrijvingspunt.

https://webreg.hogent.be/

HOE, WAAR EN WANNEER?

Inschrijven kan op onderstaande data, elke werkdag van
9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur, op het facultaire inschrijvingspunt:
Voor meer informatie ivm de inschrijving, contacteer de verantwoordelijke: heidi.robersscheuten@hogent.be

 • Postgraduaat psycho-analytisch georiënteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen
 1. van maandag tot vrijdag
  11 augustus tot 19 september en liefst vóór 05 september
  (gesloten op 15 augustus)
 2. op het infomoment van
  zaterdag 6 september 2014

Nodige documenten

Vergeet niet de nodige inschrijvingsdocumenten mee te brengen:

 • je identiteitskaart
 • je originele diploma van het secundair onderwijs
 • je originele diploma hoger onderwijs

HOEVEEL KOST HET?

De kostprijs voor een jaar hoger onderwijs is niet voor alle studenten gelijk, want zowel je opleiding als je studietraject beïnvloeden het plaatje. We hebben voor jou een overzicht gemaakt van waar je allemaal rekening moet mee houden. Vraag meer info op het studentensecretariaat van je opleiding.

Je hoeft voor je inschrijving geen cash mee te brengen, want je krijgt na de inschrijving een factuur.

Bij facturatie aan derden: bestelbon opgemaakt door uw werkgever VERPLICHT af te geven op het studentensecretariaat.

 

EERDER AL INGESCHREVEN?

Ben je ooit al eens ingeschreven aan de Hogeschool Gent? Dan hoef je geen online registratie te doorlopen. Als je ingeschreven was voor het vorige academiejaar, dan krijg je via e-mail een herinschrijvingsaanvraag samen met een studieprogramma-aanvraag.
Was je daarvoor al eens ingeschreven aan de Hogeschool Gent? Neem dan contact op met je studentensecretariaat.

Meer informatie ivm bepaalde modaliteiten vind je in onderstaande links:

Opleidingscheques https://www.vdab.be/opleidingscheques/
KMO portefeuille http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille

Nuttige links